Νόμος 4144/13 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ανακαθορίζεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή της παρούσας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.