Νόμος 4144/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κατάργηση διατάξεων ληξιαρχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 344/1976, η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του νόμου [Ν] 344/1976, η περίπτωση β' του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 344/1976 και η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 7 του νόμου αυτού αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.