Νόμος 4146/13 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων αίτηση για μετατροπή της προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου αόριστης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου αόριστης διάρκειας εκ μετατροπής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το υδατοδρόμιο λειτουργεί νόμιμα με βάση την προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή απορριφθεί η σχετική αίτηση, η προσωρινή άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει με το πέρας της ημερομηνίας λήξης της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.