Νόμος 4568/18 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. Τα άρθρα 32 έως και 57 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013),

β. η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α/1970), η οποία έχει προστεθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005),

γ. η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3333/2005,

δ. κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του Μέρους Α' του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.