Νόμος 4147/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αποζημίωση μελών της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου 4065/2012 (ΦΕΚ 77/Α/2012) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, των καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Γραμματέα της Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011). Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να αποδίδει στην απόφαση αυτή αναδρομική ισχύ μέχρι και ένα έτος πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.