Νόμος 4147/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού από τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 4 και 5 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως ισχύουν, έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται αναλογικά οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ίδιου νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.