Νόμος 4150/13

Ν4150/2013: Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4150/2013: Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α/2013), 29-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αρμοδιότητες - Διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 2: Εποπτευόμενοι φορείς

Άρθρο 3: Προγραμματισμός - Απολογισμός έργου

 

Κεφάλαιο Β: Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

 

Άρθρο 4: Νομική Φύση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Αρχηγείο και διάρθρωση υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 5: Αποστολή - Αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 6: Διοίκηση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 7: Βαθμοί Διοικούντων

Άρθρο 8: Αναπλήρωση Διοικούντων

 

Κεφάλαιο Γ: Ασφάλεια και Αστυνόμευση

 

Άρθρο 9: Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου Συνόρων

Άρθρο 10: Πρόστιμα

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973) - Επιτροπές Κωδικοποίησης

 

Κεφάλαιο Δ: Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

 

Άρθρο 12: Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του νόμου 3622/2007)

Άρθρο 13: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

Άρθρο 14: Επιθεώρηση πλοίων

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3393/2005

Άρθρο 17: Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 18: Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

 

Κεφάλαιο Ε: Ναυτική εργασία και εκπαίδευση

 

Άρθρο 19: Μητρώο Ενεργών Ναυτικών

Άρθρο 20: Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών, καθηγητών εφαρμογών και μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού

Άρθρο 21: Εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 23:Γραφείο Σταδιοδρομίας

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Άρθρο 25: Διάσκεψη (Forum) επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας

Άρθρο 26: Φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων

Άρθρο 27: Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις σχετικές με εισφορές και πόρους υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 29: Καθορισμός οργανικής σύνθεσης επιβατηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις σχετικές με τη χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στο Εμπορικό Ναυτικό

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ανάπτυξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 31: Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής

 

Άρθρο 32: Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων - Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας

Άρθρο 33: Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 34: Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής

 

Κεφάλαιο Η: Προστασία δικαιωμάτων επιβατών ακτοπλοΐας

 

Άρθρο 35: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3709/2008

Άρθρο 36: Συγκρότηση επιτροπών σχετικών με επιτάξεις - ναυλώσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές

 

Άρθρο 37: Τροποποίηση του νόμου 2932/2001

 

Κεφάλαιο Ι: Ανάπτυξη εθνικού λιμενικού συστήματος

 

Άρθρο 38: Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικού Λιμενικού Συστήματος

Άρθρο 39: Δημιουργία Κεντρικών Λιμενικών Δικτύων

Άρθρο 40: Διαδικασία εισφοράς και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 41: Σύσταση Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης

Άρθρο 42: Διαδικασία ανάπτυξης λιμενικού συστήματος

Άρθρο 43: Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Άρθρο 44: Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων

Άρθρο 45: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένων

Άρθρο 46: Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων

Άρθρο 47: Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων

Άρθρο 48: Παροχή πλοηγικών υπηρεσιών

Άρθρο 49: Ζητήματα λιμενικών υποδομών

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας

Άρθρο 51: Μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία του νόμου 2932/2001, συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην ανώνυμη εταιρία

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 52: Ναυτική διαιτησία

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις σχετικές με τον Οίκο Ναύτου

Άρθρο 54: Απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Άρθρο 55: Δωρεές για τη στήριξη πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Άρθρο 56: Ζητήματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 57: Δαπάνες προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 58: Αποζημιώσεις Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων και Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 59: Τροποποίηση του Κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 73: Διατηρούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 74: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 75: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.