Νόμος 4150/13 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 

{2Α. Επιτρέπεται σε φορτηγά οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας να μεταφέρουν ως φορτίο μέχρι δύο άφορτα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας, σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων από και προς το λιμένα του Πειραιά και δέκα χιλιομέτρων από και προς τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων ιδιωτικής χρήσης μεταφέρουν μόνο ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων δημόσιας χρήσης μπορούν να μεταφέρουν και τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια μεταφορική επιχείρηση. Για τη μεταφορά τηρούνται οι όροι για την τακτοποίηση, τη στοιβασία, την προστασία και την ασφαλή μεταφορά φορτίων του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.}

 

2. Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3446/2006 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Αν η μάζα φορτωμένου οχήματος (συνολική μάζα συμπεριλαμβανομένου του φορτίου) υπερβαίνει και την τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα τού οχήματος, όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, επιβάλλεται το πρόστιμο και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος της περίπτωσης δ' της παρούσας υποπαραγράφου, ανεξαρτήτως του ποσοστού της υπέρβασης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.