Νόμος 4155/13 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση άρθρου 179


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ' άρθρο 129, εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ' άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ' άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο β', 40 ευρώ.}

 

2. Η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων, 40 ευρώ.}

 

3. Στο άρθρο 179 του νόμου [Ν] 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως και η υφισταμένη παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3:

 

{2. Η μη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέκτου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.