Νόμος 4155/13

Ν4155/2013: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4155/2013: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 120/Α/2013), 29-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Αναθέτουσες Αρχές

Άρθρο 5: Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 6: Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 6Α

Άρθρο 7: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 8: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005)

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) για τη μετατροπή εταιρειών

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988)

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Τροποποιήσεις του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)

 

Άρθρο 14: Τροποποίηση άρθρου 121

Άρθρο 15: Τροποποίηση άρθρου 131

Άρθρο 16: Τροποποίηση άρθρου 132

Άρθρο 17: Τροποποίηση άρθρου 136

Άρθρο 18: Τροποποίηση άρθρου 138

Άρθρο 19: Τροποποίηση άρθρου 139

Άρθρο 20: Τροποποίηση άρθρου 140

Άρθρο 21: Τροποποίηση άρθρου 142

Άρθρο 22: Τροποποίηση άρθρου 144

Άρθρο 23: Τροποποίηση άρθρου 145

Άρθρο 24: Τροποποίηση άρθρου 146

Άρθρο 25: Τροποποίηση άρθρου 147

Άρθρο 26: Τροποποίηση άρθρου 156

Άρθρο 27: Τροποποίηση άρθρου 159

Άρθρο 28: Τροποποίηση άρθρου 160

Άρθρο 29: Τροποποίηση άρθρου 161

Άρθρο 30: Τροποποίηση άρθρου 162

Άρθρο 31: Τροποποίηση άρθρου 177

Άρθρο 32: Τροποποίηση άρθρου 179

Άρθρο 33: Τροποποίηση άρθρου 182

Άρθρο 34: Τροποποίηση άρθρου 185

Άρθρο 35: Τροποποίηση άρθρου 186

Άρθρο 36: Τροποποίηση άρθρου 187

Άρθρο 37: Τροποποίηση άρθρου 192

Άρθρο 38: Τροποποίηση άρθρου 193

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρυθμίσεις για το παρεμπόριο

 

Άρθρο 39: Απομιμητικά προϊόντα

Άρθρο 40: Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ)

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994) - Εθνικός Χρόνος

Άρθρο 42: Συστήματα εισροών - εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

Άρθρο 44: Τροποποιήσεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 45: Τροποποίηση του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

Άρθρο 47: Συμβάσεις επιστολικής αλληλογραφίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 48: Όργανο συμβιβασμού της Απόφασης 2009/750/ΕΕ

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012)

Άρθρο 51: Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

Άρθρο 53: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008)

Άρθρο 54: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002)

Άρθρο 55: Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών

Άρθρο 56: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991)

Άρθρο 57: Επιχορήγηση ENISA

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Συμπλήρωση του άρθρο 30 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (νόμος 3669/2008)

Άρθρο 64: Διαδικασία Διαιτησίας

Άρθρο 65: Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (νόμο 3669/2008)

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.