Νόμος 4173/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεσολαβητής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Μεσολαβητής της Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία είναι αρμόδιος για την εξέταση και έκφραση γνώμης επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων απάντησης για όλες τις εκπομπές και τα προγράμματα της Εταιρείας.

 

2. Τον Μεσολαβητή επιλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο από κατάλογο 3 υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος από δημοσιογράφους εγνωσμένου κύρους, μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Η θητεία του Μεσολαβητή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί το πολύ μία φορά. Η αποζημίωσή του καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.