Νόμος 4173/13

Ν4173/2013: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4173/2013: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία, (ΦΕΚ 169/Α/2013), 26-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 2: Σκοπός - Αποστολή

Άρθρο 3: Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου

Άρθρο 4: Στρατηγικό σχέδιο

Άρθρο 5: Επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 6: Μετοχικό Κεφάλαιο - Πόροι

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8: Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9Α: Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 10: Εποπτεία - Έλεγχος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Άρθρο 11: Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

Άρθρο 12: Μεσολαβητής

Άρθρο 13: Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 14: Κανονισμοί Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16Α

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 26-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίλος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.