Νόμος 4199/13 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Τροποποίηση του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποτελείται από 13 μέλη, ένα εκ των οποίων υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ένα μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ανά ένα υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και το Σύλλογο Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.