Νόμος 4199/13 - Άρθρο 134

Άρθρο 134


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχικών υπηρεσιακών αναγκών πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (νόμος 4025/2011), του ΚΕΑΤ, του ΕΙΚ και του ΕΚΚΑ, καθώς και των παραρτημάτων τους, που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 και 2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος έτους κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.