Νόμος 4025/11

Ν4025/2011: Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4025/2011: Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 228/Α/2011), 02-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 1: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 2: Όργανα διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 3: Διοίκηση Παραρτημάτων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 4: Λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 5: Οργανισμοί Λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 7: Περιουσία Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 8: Κατάργηση νομικών προσώπων

Άρθρο 9: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Παροχή Υπηρεσιών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης και Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

 

Άρθρο 10: Ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης και Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 11: Δίκτυο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Άρθρο 12: Σκοπός των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Άρθρο 13: Διασύνδεση Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με το νοσοκομείο

Άρθρο 14: Επιστημονική διασύνδεση των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων περιουσίας

Άρθρο 17: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ενιαίο εθνικό μητρώο δικαιούχων παροχών

 

Άρθρο 18: Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Άρθρο 19: Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση αστών προσφύγων

Άρθρο 20: Προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και κέντρων υγείας

 

Άρθρο 22: Διοίκηση νοσοκομείων

Άρθρο 23: Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 24: Διασύνδεση διοικήσεων Αρεταιείου - Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Άρθρο 25: Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας

Άρθρο 26: Θέματα Κέντρων Υγείας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα ιατρών

 

Άρθρο 27: Πειθαρχικό δίκαιο ιατρών

Άρθρο 28: Θέματα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο 29: Θέματα ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 30: Πανεπιστημιακοί ιατροί

Άρθρο 31: Συμμετοχή ιατρών Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

Άρθρο 32: Θέματα Συντονιστών Διευθυντών

 

Κεφάλαιο Ζ: Θέματα φορέων παροχής υγείας

 

Άρθρο 33: Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

Άρθρο 34: Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας

Άρθρο 35: Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρειών

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις για το φάρμακο και τα φαρμακεία

 

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις Φαρμάκων και Φαρμακείων

Άρθρο 37: Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων για το θετικό και τον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Άρθρο 38: Συμμετοχή δικαιούχων περίθαλψης στα φάρμακα

Άρθρο 39: Φαρμακευτικά Πειθαρχικά Συμβούλια

 

Κεφάλαιο Θ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 43: Έκδοση υγειονομικών διατάξεων

Άρθρο 44: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 45: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-11-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.