Νόμος 4199/13 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Περιορισμένο μεταφορικό έργο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά από πρόταση της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να αναθέτει το έργο των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, εάν η μέση ετήσια αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπολογίζεται σε ποσό κάτω του 1.000.000 € ή αν το ετήσιο μεταφορικό έργο είναι μικρότερο από 300.000 km.

 

2. Τα όρια της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται, αν η απευθείας ανάθεση αφορά σε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί όχι περισσότερα από 23 οχήματα.

 

3. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να έχουν εφαρμογή ιδίως σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές ή νησιά, όπου το αναγκαίο μεταφορικό έργο είναι περιορισμένο.

 

4. Η κατάτμηση Περιφερειακών Ενοτήτων σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές, με σκοπό να περιοριστεί το αναγκαίο μεταφορικό έργο και να έχει εφαρμογή το παρόν άρθρο, δεν επιτρέπεται.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.