Νόμος 4199/13 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών), η οποία έχει έδρα την Αθήνα.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών απολαμβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοτέλειας.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών ενεργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή τους φορείς ή τις δημόσιες αρχές που εκτελούν ή εποπτεύουν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών.

 

4. Κάθε χρόνο η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έκθεση πεπραγμένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.