Νόμος 4199/13 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη.

 

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν ή απωλέσουν την ιδιότητα του μέλους, η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει νόμιμη συγκρότηση, αν τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδριάσεις της.

 

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την περίπτωση η' του άρθρου 14 και το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής. Τα λοιπά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Ο διορισμός των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

 

5. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα ή εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα ή στον τομέα των συγκοινωνιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.