Νόμος 4269/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κατηγορίες χρήσεων γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθορίζονται σε κατηγορίες ως εξής:

 

1.1. Κατοικία (Κ1)

 

1.2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

 

1.3. Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)

 

1.4. Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)

 

1.5. Τουρισμός - αναψυχή - παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ)

 

1.6. Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)

 

1.7. Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ)

 

1.8. Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ)

 

1.9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

 

1.10. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ)

 

1.11. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)

 

1.12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ)

 

1.13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)

 

1.14. Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ)

 

1.15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)

 

1.16. Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)

 

1.17. Οριοθετημένοι οικισμοί (ΟΟ)

 

1.18. Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ).

 

2. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αναφερόμενες στα επόμενα άρθρα κατηγορίες χρήσεων γης αντιστοιχίζονται με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί αναφέρονται στην εκάστοτε Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Η αντιστοίχηση γίνεται υπό μορφή πίνακα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Κάθε αλλαγή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας κατά τις κείμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο σχετικό πίνακα, δυνάμει σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να τροποποιούνται ή συμπληρώνονται Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ότι εμπίπτουν στο περιεχόμενο της κατηγορίας που αφορούν.

 

5. Με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να διασυνδέονται οι σχετικές με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας τηρούμενες ηλεκτρονικές βάσεις των Υπουργείων και να καθορίζεται η αυτόματη διαδικασία αντιστοίχησης των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας με τις χρήσεις γης του παρόντος. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να τροποποιούνται οι κατηγορίες χρήσεων γης του παρόντος νόμου και το περιεχόμενο αυτών.

 

6. Για τις εγκαταστάσεις οι οποίες διέπονται από ειδική νομοθεσία (λιμάνια, αεροδρόμια, ΣΕΑ κ.λ.π.) δεν απαιτείται η αντιστοίχιση με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπονται περισσότερες κατηγορίες χρήσεων γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.