Νόμος 4269/14

Ν4269/2014: Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4269/2014: Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, (ΦΕΚ 142/Α/2014), 28-06-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Χωροταξίας και πολεοδομικός σχεδιασμός

 

Μέρος Α1: Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 1: Βασικές έννοιες

Άρθρο 2: Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 3: Εθνική Χωροταξική Στρατηγική

Άρθρο 4: Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

 

Μέρος Α2: Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός

 

Άρθρο 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ)

Άρθρο 6: Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ)

 

Μέρος Α3: Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός

 

Άρθρο 7: Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 8: Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 9: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 10: Ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής

 

Μέρος Α4: Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσμικών γεωχωρικών δεδομένων - Κωδικοποίηση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 11: Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσμικών γραμμών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων γης

Άρθρο 12: Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

 

Μέρος Α5: Τελικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 13: Εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων προς το νέο σύστημα χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 13Α: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

 

Άρθρο 14: Κατηγορίες χρήσεων γης

Άρθρο 15: Κατοικία (Κ1)

Άρθρο 16: Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Άρθρο 17: Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)

Άρθρο 18: Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ)

Άρθρο 19: Τουρισμός αναψυχή παραθεριστική κατοικία (ΤΑ)

Άρθρο 20: Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ)

Άρθρο 21: Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ)

Άρθρο 22: Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ)

Άρθρο 23: Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

Άρθρο 24: Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ)

Άρθρο 25: Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)

Άρθρο 26: Παραγωγικές δραστηριότητες Πολεοδομικής Εξυγίανσης (ΒΕ)

Άρθρο 27: Τεχνολογικό Πάρκο - Τεχνόπολις (ΤΠ)

Άρθρο 28: Εμπορευματικό Κέντρο (ΕΚ)

Άρθρο 29: Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)

Άρθρο 30: Οικισμοί (ΟΙ)

Άρθρο 31: Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ)

Άρθρο 32: Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟΔ)

Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-06-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.