Νόμος 4276/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Μικρής κλίμακας έργα έμπροσθεν τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 4179/2013 μετά τις λέξεις ... δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κλινών προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών σε νησιά της Ομάδας Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013).}

 

2. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 4179/2013 μετά τις λέξεις ... δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κλινών προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{ή τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων ή 4 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών σε νησιά της Ομάδας Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013).}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 4179/2013 οι λέξεις , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται από τις λέξεις σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 4179/2013 οι λέξεις , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται από τις λέξεις σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α.

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 4179/2013 προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής:

 

{6Α. Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου με σκοπό την πραγματοποίηση των έργων των παραγράφων 5 και 6 εκδίδεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία συνοδευόμενη από τοπογραφική αποτύπωση κατάλληλης κλίμακας, έκθεση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της υπ' αριθμόν 170545/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 2425/Β/2013), το δε αντάλλαγμα ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης γνωμοδοτεί η αρμόδια λιμενική αρχή, καθώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφόσον το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί σε παραμεθόρια περιοχή.}

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4179/2013 μετά τις λέξεις από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο προστίθενται οι λέξεις σε τουλάχιστον ένα από τα οποία έχουν ανεγερθεί ή. Η λέξη στα οποία διαγράφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.