Νόμος 4282/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Παραχώρηση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, μπορεί να παραχωρεί, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη χρήση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και των συνοδευτικών της εγκαταστάσεων ή των συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

 

2. Οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι ο αιγιαλός και η παραλία, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι δημόσιες γαίες, οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012). Η παραχώρηση των ανωτέρω χερσαίων εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις παραχωρήσεις αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.