Νόμος 4282/14

Ν4282/2014: Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4282/2014: Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 182/Α/2014), 29-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 2: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 3: Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών

 

Κεφάλαιο Β: Παραχώρηση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων

 

Άρθρο 4: Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων με απευθείας μίσθωση

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα

Άρθρο 6: Διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 7: Αναμίσθωση

Άρθρο 8: Επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 9: Αγκυροβόλια

Άρθρο 10: Περιορισμοί στη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

Άρθρο 11: Μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

Άρθρο 12: Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις μισθωτή

Άρθρο 14: Λύση των συμβάσεων μίσθωσης

Άρθρο 15: Εγκατάσταση μισθωτή

Άρθρο 16: Απαγορεύσεις

Άρθρο 17: Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς

Άρθρο 18: Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες μισθώσεις

Άρθρο 19: Παραχώρηση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

 

Άρθρο 20: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 21: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 22: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

Άρθρο 23: Ανανέωση - τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 24: Ανάκληση - αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 25: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Τροποποίηση του νόμου 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις των νόμων 4015/2011 και [Ν] 4072/2011

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 29-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.