Νόμος 4305/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

 

Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη.

 

Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης):

 

α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 37

β. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 8

γ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος θέσεις: 3

δ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 1

ε. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών θέσεις: 1

 

Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

 

α. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 10

β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 22

 

Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

α. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 32

β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός θέσεις: 10

γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 3

δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών θέσεις: 11

ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών θέσεις: 1

 

Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

 

α. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών θέσεις: 3

β. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1}

 

2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.