Νόμος 4313/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) και η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970).

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.