Νόμος 4315/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει τη διάταξη της βασικής αρχής του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως τροποποιημένος ισχύει, από την έναρξη ισχύος της. Η υλοποίηση αυτής της αρχής βεβαιώνεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής με βεβαίωση του Προέδρου της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης του κάθε μέλους. Ο Πρόεδρος ευθύνεται με τις διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.