Νόμος 4315/14

Ν4315/2014: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4315/2014: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 269/Α/2014), διόρθωση (ΦΕΚ 93/Α/2017), 24-12-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πράξεις εισφοράς σε γη σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις

 

Άρθρο 1: Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής - υπολογισμός εισφοράς σε γη

Άρθρο 2: Υπολογισμός και καταβολή εισφορών σε χρήμα

Άρθρο 3: Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις δήμων - Ψηφιακή καταγραφή

Άρθρο 5: Εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6: Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Συμπλήρωση διατάξεων Νέου Οικοδομικού Κανονισμού - Δασικής Νομοθεσίας - Πολεοδομικού δικαίου

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση του νόμου 4067/2012

Άρθρο 8: Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου της Αθήνας

Άρθρο 9: Διατήρηση νομίμων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών

Άρθρο 10 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4280/2014

Άρθρο 12: Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, του νόμου 998/1979, του νόμου 4280/2014 και του νόμου 3889/2010

Άρθρο 13: Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης τροποποίησης της από 25-11-2008 Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία (όπως τροποποιήθηκε στις 26-07-2011)

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση κοιμητηρίου

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Τροποποίηση της περίπτωσης 3 υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)

Άρθρο 60

Άρθρο 61: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α: Πίνακας Πράξης Εφαρμογής και οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα πράξης εφαρμογής

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.