Νόμος 4324/15 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 179/Α/2001), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014.

 

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 01-01-2015.

 

Τα ποσά που τυχόν χρεώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας καθ' υπέρβαση της παρούσας διάταξης, επανυπολογίζονται σύμφωνα με αυτήν και οι διαφορές που προκύπτουν, συμψηφίζονται ή περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη χρέωση Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.