Νόμος 4324/15 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 26-06-2015. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 01-04-2015. Ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του πρώην Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου η αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται έως και τις 30-06-2015.

 

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 01-04-2015 και εφεξής. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4329/2015 (ΦΕΚ 52/Α/2015).

 

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 αναριθμείται σε 13)α. και προστίθεται παράγραφος 13)β. ως ακολούθως:

 

{13. β. Ειδικότερα, για τους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:

 

α. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

 

β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

 

Οι πέραν της μίας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.