Νόμος 4321/15

Ν4321/2015: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4321/2015: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας, (ΦΕΚ 32/Α/2015), 21-03-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση

 

Άρθρο 1: Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης

Άρθρο 2: Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση

Άρθρο 3: Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

Άρθρο 4: Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Άρθρο 5: Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Άρθρο 6: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης

Άρθρο 7: Καταβολή πρώτης δόσης

Άρθρο 8: Απώλεια ρύθμισης

Άρθρο 9: Προεξόφληση ρύθμισης

Άρθρο 10: Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης

Άρθρο 11: Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Άρθρο 12: Δικαιώματα του Δημοσίου

Άρθρο 13: Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Άρθρο 14: Παραγραφή οφειλών

Άρθρο 15: Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση

Άρθρο 16: Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης

Άρθρο 17: Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Άλλα συναφή θέματα - ποινική δίωξη

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013))

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κύρωση με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000))

Άρθρο 23: Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 24: Απορρόφηση της εταιρείας Παράκτιο Μέτωπο ανώνυμη εταιρεία από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Άρθρο 25: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 26: Δικαστικοί συμβιβασμοί για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων

 

Άρθρο 28: Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Άρθρο 29: Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 30: Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 31: Αλληλέγγυα ευθύνη

Άρθρο 32: Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Άρθρο 33: Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων

Άρθρο 34: Κατάργηση διάταξης

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-03-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.