Νόμος 4339/15 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Θέσεις και Βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:

 

α) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

β) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Β', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

γ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

δ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

ε) Γραμματέας Επικοινωνίας Α', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

στ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β', που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β' του Διπλωματικού Κλάδου.

 

2. Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

3. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

 

α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α' και

 

β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β' θέσεις 15

 

γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α' και

 

δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β' θέσεις 65

 

ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α' και

 

στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β' θέσεις 120

 

4. Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α' και Β', των Συμβούλων Επικοινωνίας Α' και Β' και των Γραμματέων Επικοινωνίας Α' και Β' είναι ενιαίες.

 

5. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

 

6. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας φέρουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους βαθμούς της παραγράφου 1, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τις προαγωγές τους, την κατάληψη θέσεων ευθύνης και την άσκηση των καθηκόντων τους στην Ελλάδα και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται στους υπαλλήλους αυτούς μόνο για θέματα αποδοχών και μισθολογικής εξέλιξης στο εσωτερικό. Στις αποδοχές εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας δεν συμπεριλαμβάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.