Νόμος 4346/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Στο τέλος της περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται η φράση Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{καθώς και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται είτε σε άυλη είτε σε έγγραφη μορφή, από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 36/2015 (ΦΕΚ 135/Α/2015) και αναλαμβάνονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.