Νόμος 4368/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις εφημεριών ιατρών - επιστημονικού προσωπικού Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφημερίες μικτού τύπου καθιερώνονται και για τις αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφημερία μικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία 08.00 - 14.00 και εφημερία ετοιμότητας στη συνέχεια. Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 29587/7419/1984 (ΦΕΚ 198/Β/1984) τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι ειδικευόμενοι ιατροί αλλοδαποί υπότροφοι, κατά το χρόνο της ειδίκευσής τους και κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος ειδίκευσής τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ειδικευόμενους ιατρούς Έλληνες και κοινοτικούς υπηκόους. Για τις εφημερίες που πραγματοποιούν τους καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τον ισχύοντα βασικό μισθό του ειδικευόμενου ιατρού.}

 

3. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών, επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων. Η αμοιβή καθορίζεται αντιστοίχως στο 70% και 40% της ενεργού εφημερίας.

 

4. Οι ιατροί οι οποίοι, λόγω διάθεσής τους από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εργάζονται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε Κέντρα Υγείας, εντάσσονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος όπου υπηρετούν. Η αμοιβή για τις εφημερίες που πραγματοποιούν υπολογίζεται επί του συμφωνηθέντος, χωρίς τα τυχόντα επιδόματα, μισθού της σύμβασής τους με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και καταβάλλεται από τα προβλεπόμενα για τις εφημερίες κονδύλια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων ή των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.