Νόμος 4368/16 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Υπεύθυνος για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας ή οδοντίατρος με βαθμό Διευθυντή και, εν ελλείψει αυτού, Επιμελητής Α' με τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.