Νόμος 4409/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Η Αρμόδια Αρχή ενεργοποιεί διαδικασία διεξοδικής διερεύνησης για κάθε σοβαρό ατύχημα που συμβαίνει σε περιοχή εθνικής δικαιοδοσίας.

 

2. Η Αρμόδια Αρχή θέτει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύνοψη των ευρημάτων της διερεύνησης κατά την παράγραφο 1, μετά την ολοκλήρωση είτε της διερεύνησης είτε των σχετικών νομικών διαδικασιών. Μια μη εμπιστευτική έκδοση των ευρημάτων της διερεύνησης τίθεται στη διάθεση του κοινού.

 

3. Σε συνέχεια της διερεύνησης κατά την παράγραφο 1, η Αρμόδια Αρχή εφαρμόζει όλες τις συστάσεις που την αφορούν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.