Νόμος 4409/16 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 19

 

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των 116.600.000 € και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των 114.000.000 €.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.