Νόμος 4410/16 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για το έτος 2016, στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30-09-2016 και η τελευταία μέχρι και την 31-01-2017.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.