Νόμος 4410/16 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα οποία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, έχουν χαρακτηριστεί ως τμηματοποιημένα έργα (phasing) και υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των ως άνω τμηματοποιημένων έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2016.

 

Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Από 01-01-2017 και εφόσον τα αντίστοιχα έργα έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, οι ως άνω συμβάσεις εργασίας μπορούν να παραταθούν μέχρι τη λήξη των έργων ανάλογα με τις απαιτήσεις και το σχεδιασμό τους, που εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.