Νόμος 4415/16

Ν4415/2016: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4415/2016: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 159/Α/2016), διόρθωση (ΦΕΚ 165/Α/2016), 06-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 3: Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 4: Ίδρυση-αναγνώριση μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 5: Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 6: Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας

Άρθρο 7: Προγράμματα ανταλλαγών

Άρθρο 8: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Άρθρο 9: Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση - προώθηση του έργου φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 10: Εποπτεία και Διοίκηση

Άρθρο 11: Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

Άρθρο 12: Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Άρθρο 13: Επιλογή και τοποθέτηση

Άρθρο 14: Αναπλήρωση

Άρθρο 15: Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 16: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 17: Λοιπά θέματα εποπτείας και διοίκησης

Άρθρο 18: Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης - Διοικητικοί υπάλληλοι

Άρθρο 19: Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

Άρθρο 20: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Άρθρο 21: Σκοποί και μέσα

Άρθρο 22: Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 23: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Άρθρο 24: Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 25: Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση

 

Άρθρο 27: Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Άρθρο 31: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φορείς

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)

Άρθρο 36: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 48: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 49: Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 51: Οργανώσεις γονέων

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό - οικονομικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό - οικονομικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων και άλλων χώρων διεξαγωγής παραστάσεων

Άρθρο 55: Μετακίνηση Καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 56: Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα

Άρθρο 57: Ρύθμιση για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 58: Ρύθμιση για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Άρθρο 59: Ρύθμιση για θέματα μετεγγραφών

Άρθρο 60: Ρύθμιση για την υλοποίηση των διαδικασιών μετεγγραφής φοιτητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, δικαιώματος σίτισης και της διαδικασίας της παρακράτησης των οφειλόμενων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τους Καθηγητές Εφαρμογών των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 62: Ρύθμιση για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού αφυπηρετησάντων Καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.