Νόμος 4427/16

Ν4427/2016: Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4427/2016: Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188/Α/2016), 08-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 2: Διοικητής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 3: Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 4: Δομή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 5: Σώμα Εποπτών και Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών

Άρθρο 6: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή

Άρθρο 7: Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης

Άρθρο 8: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

Άρθρο 9: Γραφείο Συμβούλων Διοικητή

Άρθρο 10: Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 11: Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 12: Διεύθυνση Διοικητικού

Άρθρο 13: Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας

Άρθρο 14: Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 15: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας

Άρθρο 16: Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας

Άρθρο 17: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροδρομίων

Άρθρο 18: Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων

Άρθρο 19: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

Άρθρο 21: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες (SECURITY)

Άρθρο 22: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος

Άρθρο 23: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Υποδομών

Άρθρο 24: Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

Άρθρο 25: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 25Α: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

 

Κεφάλαιο Β: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Άρθρο 26: Σκοπός και δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 27: Διοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 28: Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας

Άρθρο 29: Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Άρθρο 30: Εκτελεστικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 31: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 32: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Άρθρο 33: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων

Άρθρο 34: Γραφείο Συμβούλων Διοικητή

Άρθρο 35: Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Άρθρο 36: Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Άρθρο 37: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

Άρθρο 38: Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης

Άρθρο 39: Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 40: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)

Άρθρο 41: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού

Άρθρο 42: Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού

Άρθρο 43: Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης

Άρθρο 44: Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 45: Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ)

Άρθρο 45Α: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας

Άρθρο 46: Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ)

Άρθρο 47: Διεύθυνση Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας

Άρθρο 48: Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

Άρθρο 49: Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

Άρθρο 50: Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου

Άρθρο 50Α: Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας

Άρθρο 51: Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας

Άρθρο 52: Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών (AIS)

Άρθρο 53: Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ)

Άρθρο 54: Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ)

Άρθρο 55: Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας

Άρθρο 56: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης

Άρθρο 57: Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων

Άρθρο 58: Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ)

Άρθρο 59: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης

Άρθρο 60: Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων

Άρθρο 61: Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Άρθρο 62: Διευθύνσεις Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων

Άρθρο 63: Τμήματα Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων

Άρθρο 63Α: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 64: Συντονιστής Λειτουργίας Αερολιμένα

Άρθρο 65: Διαχείριση των ποσών που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των πτήσεων (EUROCONTROL)

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Άρθρο 66: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 67: Μισθολογικές διατάξεις προσωπικού

Άρθρο 68: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης και απόσπασης προσωπικού

Άρθρο 70: Η υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίου (AFIS)

Άρθρο 71: Στελέχωση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 72: Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Άρθρο 73: Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 74: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ)

Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 76: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις εκτός Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Άρθρο 77: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

Άρθρο 78: Παράταση της προθεσμίας για κεραιοσυστήματα

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-10-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.