Νόμος 4447/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου 4430/2016 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης μετατρέπονται σε Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή σε Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης Ειδικών Ομάδων και οι Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και οι Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας μετατρέπονται σε Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου μέχρι 30-06-2017. Διαφορετικά, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

β) Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) εγγράφονται αυτοδίκαια στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης, χωρίς αίτησή τους.

 

γ) Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του νόμου 4019/2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούνται μέχρι 31-03-2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τύπος της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.