Νόμος 2716/99

Ν2716/1999: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2716/1999: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 96/Α/1999), 17-05-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 1: Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας

Άρθρο 2: Γραφείο και Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

 

Κεφάλαιο Β: Τομεοποίηση

 

Άρθρο 3: Τομείς Ψυχικής Υγείας - ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους Τομείς Ψυχικής Υγείας

 

Κεφάλαιο Γ: Μονάδες ψυχικής υγείας

 

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4Α: Διοικητικός και οικονομικός - διαχειριστικός έλεγχος, παρακολούθηση της ποιότητας και έλεγχος υλοποίησης των υπηρεσιών

Άρθρο 5: Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία - Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία

Άρθρο 6: Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ' Οίκον

Άρθρο 7: Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 8: Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης

Άρθρο 9: Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Άρθρο 10: Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

Άρθρο 11: Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό ή μη Κερδοσκοπικό Τομέα

Άρθρο 12: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 13: Πόροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

 

Κεφάλαιο Ε

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 28

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-05-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.