Νόμος 4455/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο Α' του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007)) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{α) Η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας σε θέματα Συστημάτων Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.}

 

2. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο Α' του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας,}

 

3. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο Α' του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{β) διενεργεί, για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή σε συνεργασία με αυτούς, τους διαγωνισμούς για τη μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα παραπάνω,}

 

4. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο Α' του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών, που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νομικής μορφής φορείς αλλοδαπού Δημοσίου.}

 

5. Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο Α' του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα νοσοκομεία, καθώς και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.