Νόμος 4456/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του εθνικού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος και το άρθρο 29 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002).

 

2. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος πολιτικό ίδρυμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του ιδρύματος κατά το άρθρο 108 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

 

3. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι όροι Αρχή και Μητρώο, αν δεν ορίζεται άλλως, νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 2 του Κανονισμού, αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.