Νόμος 4456/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εθνικό σημείο επαφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, τη συνεργασία με την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 28 αυτού, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται, ως εθνικό σημείο επαφής κατά το άρθρο 2 περίπτωση 10 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού και του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.