Νόμος 4456/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε πολιτικός συνασπισμός κατά την έννοια και το περιεχόμενο των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού που επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλλης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως δια του αρμόδιου, κατά το καταστατικό του, οργάνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση καταχώρισής του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού.

 

2. Στις αρχές της παραγράφου 1 γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του πολιτικού συνασπισμού, ο προσωρινός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αντίκλητος) στην Ελλάδα μέχρι την καταχώριση του πολιτικού συνασπισμού ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στην Αρχή και υποβάλλεται το καταστατικό του.

 

3. Με τη γνωστοποίηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκδίδει δήλωση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η οποία είναι απαραίτητο να προσκομίζεται στην Αρχή προκειμένου να καταχωριστεί το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οικείο Μητρώο.

 

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.