Νόμος 4456/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Νομική προσωπικότητα και διάλυση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που επιλέγουν ως έδρα την Ελλάδα δεν αποκτούν εθνική νομική προσωπικότητα, διαθέτουν δε νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα βάσει της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας που αποκτούν κατά το άρθρο 15 του Κανονισμού.

 

2. Σε περίπτωση διαγραφής ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και λύσης της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα σχετικά.

 

3. Μετά τη διαγραφή του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και τη λύση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, διενεργείται εκκαθάριση αυτού και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.