Νόμος 4461/17 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), μετά τη φράση από το Υπουργείο Υγείας και πριν το κόμμα προστίθεται η φράση ή σε άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από αυτά.

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 προστίθεται υποπερίπτωση γ)γ' ως εξής:

 

{γ)γ) στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν, σε προσωποπαγή θέση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.