Νόμος 4461/17

Ν4461/2017: Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του νόμου 4387/2016 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4461/2017: Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του νόμου [Ν] 4387/2016 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 38/Α/2017), 28-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

 

Άρθρο 1: Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 3: Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 4: Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια

Άρθρο 5: Συντονιστικό Όργανο των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων

Άρθρο 7: Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

 

Άρθρο 9: Ορισμοί

Άρθρο 10: Σκοπός των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

Άρθρο 12: Κριτήρια και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

Άρθρο 13: Αναγνώριση των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

Άρθρο 14: Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (ΕΕΣΠΝ-Π)

Άρθρο 15: Υφιστάμενα Κέντρα

Άρθρο 16: Εξειδικευμένα Διαγνωστικά Εργαστήρια Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων

Άρθρο 17: Δίκτυα

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Τμήμα Πρώτο

 

Άρθρο 18: Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Άρθρο 19: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Άρθρο 20: Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ)

Άρθρο 21: Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ)

 

Τμήμα Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 22: Συμβούλιο Αξιολόγησης για την εξέλιξη των ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 23: Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης μονιμοποίησης των ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 24: Εκπαιδευτική άδεια ιατρών

Άρθρο 25: Ένταξη ιατρών χωρίς ειδικότητα στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 26: Ιατροί/οδοντίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014 και του νόμου 4254/2014

Άρθρο 27: Προϋπηρεσία ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 28: Αρμοδιότητα έγκρισης /χορήγησης αδειών στους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 29: Μεταθέσεις Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 30: Χορήγηση τίτλου Παθολογικής Ογκολογίας σε ιατρούς παθολόγους

Άρθρο 31: Ιατροί ειδικευόμενοι στον Παθολογικό ή Χειρουργικό Τομέα

Άρθρο 32: Κατάληψη θέσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Υπάλληλοι Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Διοικητές/Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων και Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 35: Μετατάξεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 36: Αποσπάσεις συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων/νησιωτικών/προβληματικών/ απομακρυσμένων περιοχών

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Οικονομικά θέματα προσωπικού ΝΙΜΙΤΣ

Άρθρο 40: Μετατάξεις ιατρών / Μετακίνηση Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 41: Δεδουλευμένα του προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Τμήμα Τρίτο

 

Άρθρο 42: Ιδιωτικές κλινικές

Άρθρο 43: Λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Άρθρο 44: Ακίνητα Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 45: Σύλλογος Καθηγητών ΕΣΔΥ

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 47: Διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)

Άρθρο 48: Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ ΑΕ)

Άρθρο 49: Ίδρυση Ιατρικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EKEA)

Άρθρο 50: Θέματα Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)

Άρθρο 51: Ηλεκτρονική Διασύνδεση Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 52: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Άρθρο 53: Διορθώσεις σφαλμάτων

 

Τμήμα Τέταρτο: Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών

 

Άρθρο 54: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 55: Σκοπός

Άρθρο 56: Μέλη

Άρθρο 57: Εγγραφή - Συνδρομή

Άρθρο 58: Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 59: Όργανα διοίκησης του Συλλόγου

Άρθρο 60: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 61: Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 62: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 63: Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 64: Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 65: Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 66: Επιτροπές εργασίας

Άρθρο 67: Άδεια/βεβαίωση άσκησης οδοντοτεχνικού επαγγέλματος

Άρθρο 68: Σφραγίδα του Συλλόγου

Άρθρο 69: Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών

Άρθρο 70: Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 71: Θέσεις προσωπικού

 

Τμήμα Πέμπτο: Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών

 

Άρθρο 72: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 73: Σκοπός

Άρθρο 74: Μέλη

Άρθρο 75: Εγγραφή - Συνδρομή

Άρθρο 76: Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 77: Όργανα διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών

Άρθρο 78: Επιτροπές

Άρθρο 79: Πειθαρχικά Όργανα

Άρθρο 80: Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 81: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 82: Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 83: Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 84: Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 85: Άσκηση εργοθεραπευτικού επαγγέλματος

Άρθρο 86: Σφραγίδα του Συλλόγου

Άρθρο 87: Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 88: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 89: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 90: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 91: Τροποποίηση άρθρου 64 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)

Άρθρο 92: Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

Άρθρο 93: Παράταση προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)

 

Μέρος Β

 

Άρθρο 94

Άρθρο 95: Ασφαλιστική Ικανότητα

Άρθρο 96

 

Μέρος Γ

 

Άρθρο 97: Τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 100

Άρθρο 101: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)

Άρθρο 102

Άρθρο 103

Άρθρο 104: Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ)

Άρθρο 105

Άρθρο 106: Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας

Άρθρο 106Α: Συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας

Άρθρο 107

Άρθρο 108: Ρυθμίσεις ζητημάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 109

Άρθρο 110

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.