Νόμος 4461/17 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Πόροι - Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών είναι:

 

α) τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών,

 

β) η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών,

 

γ) τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,

 

δ) έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων,

 

ε) επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

 

στ) δωρεές ή κληροδοτήματα,

 

ζ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους,

 

η) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του,

 

θ) έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενημερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου,

 

ι) κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.

 

2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.